top of page

OM PROSJEKTET

Autopoiesis referer til begrepet selvopprettholdelse og er et kunstprosjekt for innsamling av og refleksjon rundt minner og historier knyttet til 22.juli 2011 - terrorangrepet som rammet Arbeiderpartiet spesielt, men også alle i Norge. 

 

Ti år etter 22.juli inviterer vi til en deltakende kunstnerisk prosess, for å utforske hvordan terrorangrepet påvirket folks liv. Vi stiller spørsmål om  - hvilke minner sitter vi igjen med, hvilke minner utelukkes og hvordan er historien om terrorangrepet blitt fortalt i ettertid? Viktige spørsmål er også hva som ekskluderes fra historiefortellingen og hvilke historier det ikke ble noe av?

 

Ved å samle inn og dele folks minner, vil vi åpne opp historiefortellingen og samtalen om et kollektivt nasjonalt traume.

 

Prosjektet vil pågå i 2021 og 2022. Minner som deles i prosjektet ansees som immateriell kulturarv og tas vare på digitalt og senere avlevert til et nasjonalt muntlig historiearkiv med evigheten som perspektiv i samarbeid med Memoar (www.memoar.no).

 

Autopoiesis (fra gresk) refererer til hvordan et system er i stand til å reprodusere og vedlikeholde seg selv. Begrepet stammer fra biologien hvor det ble anvendt for å beskrive den selvopprettholdende kjemien til levende celler. Siden den gang har begrepet blitt brukt for å beskrive mekanismer og selvopprettholdelse innenfor flere fag som psykologi, systemteori og sosiologi. Tilnærmingen i prosjektet bygger på selvopprettholdelse i samfunnet, hvordan vi bearbeider traumer og minner vi bærer med oss. 

Minnering

Minneringen er en mobil interaktiv kunstinstallasjon - et kollektivt rom for minner, ettertanke og samtale om 22. juli 2011. Minneringen består av møteromstoler fra regjeringsbygget i Akersgata 59 i Oslo  (bygget som ligger vis a vis Høyblokken hvor et av terrorangrepene fant sted 22. juli).

 

Publikum inviteres til å ta plass som deltaker i ringen og reflektere rundt egne og andres minner om terrorangrepene. 

 

Minneringen vil i 2021 og 2022 være utplassert på ulike steder i Norge som museer, utstillingsrom og andre steder hvor folk møtes. Vi vil  invitere til deling av minner og samtaler om ulike tema gjennom fasiliterte workshops. Installasjonen re/konstekstualiseres utfra de forskjellige utstillingsstedene i samarbeid med lokale aktører.

Gjennomførte og planlagte utstillinger:

1. Juli-15 August 2021, Magasinhallen

Hadeland Folkemuseum - Randsfjordmuseet

16. September-25.Oktober 2021, Bymuseet | Oslo Museum

16. Februar-25. Mars 2022, 22 juli senteret

15. September -25. September 2022, Sagene Kunstsmie, Oslo

19-24. September 2022, Workshop og kunstprosjekt i samarbeid med Sagene Bydel 

24. September, Finissage, Sagene Kunstsmie, Oslo

Gjennomførte workshop:

16. oktober 2021, kl. 13.00-15.30 på Bymuseet i Oslo. 

Rådgivere for prosjektet: 22 juli senteret

Les mer om 22.07.11: 22 juli 2011

Podcast: Minnering

 

Prosjektet er støttet av: 

Oslo Kommune Kulturetaten, Gran Kommune og 22. juli senteret

DSCF5094_edited.jpg
2439-22c66-original.jpg
last ned.png
Skilt1_Smia.jpg
22-juli_fremhevet-bilde-743x400.jpg
022yiVGVkzJ4.png
Oslo_Museum_logo.svg.png
930_185829959.png
bottom of page