top of page

Hvilke minner har du fra  22. juli?
Hva husker du best?
Har du en personlig fortelling som du aldri fikk fortalt? 

hva var det første du gjorde da du fikk vite om terrorangrepet?
 
ble du redd, hva tenkte du om framtiden? 

hva betyr 22. juli for deg?

hva har du tenkt om 22. juli i årene etterpå?  

 

i hvilke sammenhenger snakker du om 22.juli?

med hvem?

hva snakker du om når du snakker om 22.juli?

hva skulle du, ble du avbrutt i noe du holdt på med? har det påvirket livet ditt i ettertid?

hvor var du? 
hvordan fikk du vite om det? endret du planer da du fikk høre om terrorangrepet?

bottom of page