top of page

Les og del minner

Minnene på denne plattformen ansees som en tidskapsel for minner om terrorangrepet i perioden 2011- 2021 og har status som immateriell kulturarv.  Vi samarbeider med memoar.no - norsk organisasjon for muntlig historie . Når du sender inn et minne på nettstedet, godtar du samtidig  at minnet ditt  lagres for ettertiden og at det kan brukes til forskning i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. 

Alle minner  vi mottar blir tatt vare på og organisert i Memoars  historiearkiv for formidling og forskning, og senere avlevert til et  nasjonalt muntlig historiearkiv med evigheten som perspektiv (www.memoar.no).

Du kan når som helst kontakte oss på kadhaproject(at)gmail.com for å få ditt bidrag slettet fra minnesiden. Etter prosjektets slutt kan du kontakte memoar.no for å få minnet ditt slettet fra historiearkivet. 

Minnene som deles vil kunne brukes som en del av installasjonen MINNERING og postes på våre SOME plattformer. Kontakt oss dersom du ikke ønsker dette.

bottom of page