Les og del minner

Minnene på denne plattformen ansees som en tidskapsel for minner om terrorangrepet i perioden 2011- 2021 og har status som immateriell kulturarv.  Vi samarbeider med memoar.no - norsk organisasjon for muntlig historie . Når du sender inn et minne på nettstedet, godtar du samtidig  at minnet ditt  lagres for ettertiden og at det kan brukes til forskning i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. 

Alle minner  vi mottar blir tatt vare på og organisert i Memoars  historiearkiv for formidling og forskning, og senere avlevert til et  nasjonalt muntlig historiearkiv med evigheten som perspektiv (www.memoar.no).

Du kan når som helst kontakte oss på kadhaproject(at)gmail.com for å få ditt bidrag slettet fra minnesiden. Etter prosjektets slutt kan du kontakte memoar.no for å få minnet ditt slettet fra historiearkivet. 

Minnene som deles vil kunne brukes som en del av installasjonen MINNERING og postes på våre SOME plattformer. Kontakt oss dersom du ikke ønsker dette.